Lista artykułów

Nazwa artykułu
Analiza trendów w kompleksowym podejściu do standaryzacji dla Przemysłu 4.0
Szacowanie ceny zamówienia w zakresie „Analiza trendów w
kompleksowym podejściu do standaryzacji dla Przemysłu 4.0”.
06.11.2018 więcej
Szacowanie wartości zamówienia na opracowanie wdrożenia Refundacyjnego Trybu Rozwojowego
Szacowanie wartości zamówienia na opracowanie wdrożenia
Refundacyjnego Trybu Rozwojowego
05.11.2018 więcej
Iluminacja budynku MPiT
Zapraszamy do składania ofert kompleksowej realizacji iluminacji
frontu budynku Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii
(Plac Trzech Krzyży 3/5 Warszawa).
05.11.2018 więcej
Szacowanie wartości zamówienia dot. opracowania koncepcji regionalnego Centrum Kompetencji Przemysłu Przyszłości
Szacowanie wartości zamówienia dot. opracowania koncepcji
regionalnego Centrum Kompetencji Przemysłu Przyszłości
02.11.2018 więcej
Szacowanie wartości zamówienia na wyposażenie instytucji w materiały informacyjne dla projektu „Rozwój pojedynczego punktu kontaktowego trzeciej generacji".
Szacowanie wartości zamówienia na wyposażenie instytucji w
materiały informacyjne dla projektu „Rozwój pojedynczego
punktu kontaktowego trzeciej generacji".
31.10.2018 więcej
Szacowanie ceny w zakresie „Opracowania, skonfigurowania, uruchomienia i przygotowania do przeprowadzenia testów funkcjonalnych pilotażowej instalacji demonstracyjnej cyfryzacji przemysłu”
Szacowanie ceny w zakresie „Opracowania, skonfigurowania,
uruchomienia i przygotowania do przeprowadzenia testów
funkcjonalnych pilotażowej instalacji demonstracyjnej cyfryzacji
przemysłu”
31.10.2018 więcej
Opracowanie prototypu narzędzia oceny gotowości, potencjału i przygotowania przedsiębiorstw przemysłowych do transformacji cyfrowej w formie kwestionariusza oraz metodologii oceny dojrzałości cyfrowej
Wykonanie prototypu narzędzia oceny gotowości, potencjału i
przygotowania przedsiębiorstw przemysłowych do transformacji
cyfrowej w formie kwestionariusza oraz metodologii oceny
dojrzałości cyfrowej.
30.10.2018 więcej
Przeprowadzenie ankiet dot. potrzeb rynku (Przemysł 4.0)
Przeprowadzenie ankiet dotyczących potrzeb rynku w zakresie
środków i działań wspomagających transformację
przedsiębiorstw do poziomu Przemysłu 4.0 - Szacowanie wartości
zamówienia.
30.10.2018 więcej
Szacowanie wartości zamówienia na wykonanie usługi analizy potencjału IOB akredytowanych przez MPiT
Szacowanie wartości zamówienia na wykonanie usługi analizy
potencjału Instytucji Otoczenia Biznesu akredytowanych przez
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.
29.10.2018 więcej
Sprzedaż i dostawa kawomatów
W ramach procedury rozeznania rynku Ministerstwo
Przedsiębiorczości i Technologii zaprasza do składania ofert
na sprzedaż i dostawę kawomatów do sal konferencyjnych
urzędu.
29.10.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się